Декларация-съгласие за защита на личните данни

Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от “Сайт Дизайн“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation). Администраторът на лични данни е “Сайт Дизайн“ ЕООД, ЕИК 204888461. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от “Сайт Дизайн“ , за да предоставим отговор на Вашето запитване. Личните данни, съдържащи си във Вашето електронно съобщение, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашите запитвания за предлаганите от нас уеб услуги. Данните относно име, организация, населено място се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на “Сайт Дизайн“ за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с нас чрез имейл на office@saitdizain.com
top
Call Now Button